Aquafilter vandens filtrai facebook'e My status
Error: Failed to parse the Currency Converter XML document.

Įmonėms vandens kokybės tyrimai

Įmonėms vandens kokybės tyrimai

Laboratorija yra atestuota Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir gali atlikti:

  • Geriamojo vandens, fasuoto geriamojo, mineralinio vandens cheminius ir mikrobiologinius tyrimus;
  • Paviršinio vandens maudyklų, baseino cheminius, mikrobiologinius ir parazitologinius tyrimus;
  • Nustatyti toksinius, mikrobiologinius, indikatorinius rodiklius, teršalų, perticidų likučių konsentracijas.

Vandens tyrimo eiga

  • Atsiunčiame jums jau kitą dieną vandens mėginiui paimti skirtą tarą, su aprašymu kaip imamas mėginys;
  • Sekančią dieną užpildytą vandens tarą pasiimame iš jūsų;
  • Vanduo pradedamas tirti laboratorijoje;
  • Po kelių dienų rezultatus gaunate el. paštu su atestuoto tyrėjo parašais, spaudais;
  • Pageidaujantiems rezultatus pristatome jūsų adresu, su atestuoto tyrėjo parašais, spaudais.

Vandens tyrimų kainos

Nustatoma vandenyje:

Katijonai: Katijonai: Katijonai: Katijonai:
Ca2+; Ca2+; Ca2+; Ca2+;
Na+; Na+; Na+; Na+;
Mg2+; Mg2+; Mg2+; Mg2+;
NH4+; NH4+ NH4+; NH4+;
K; K;
Anijonai: Anijonai: Anijonai:
HCO3; F; HCO3
CL; CL; CL;
NO2; NO2; NO2;
NO3; NO3; NO3;
SO4; SO4; SO4;
Br; Br;
Kitos analitės: Kitos analitės: Kitos analitės: Kitos analitės:
Kalio permanganato indeksas; PH; Kalio permanganato indeksas; PH;
ChDs; PO; ChDs; PO;
Bendras kietumas; SEL; Bendras kietumas; SEL;
Bendras kietumas; Bendras kietumas;
Bndra mineralizacija; Bndra mineralizacija;
Sausa mineralinių medžiagų sausa liekana; Sausa mineralinių medžiagų sausa liekana;
ChDs; ChDs;
Kalio permanganato indeksas; Kalio permanganato indeksas;
Geležis: Geležis: Geležis: Geležis:
Fe2+; Fe2+; Fe2+; Fe2+;
Fe3+; Fe3+; Fe3+; Fe3+;
Fe bendra; Fe bendra; Fe bendra; Fe bendra;
Tyrimas turint grežinį. Rekomenduojamas tyrimas turint grežinį. Tyrimas Klaipėdos regione turint grežinį. Rekomenduojamas tyrimas Klaipėdos regione turint grežinį.
Kaina: 150,00 Lt / 43,44 Eur su PVM Kaina: 240,00 lt / 69,50 Eur su PVM Kaina: 276.46 Lt / 80 Eur su PVM Kaina: 260,00 Lt / 75,30 Eur su PVM
Tyrimas 3 Tyrimas 4
Tyrimas 5 Tyrimas 6

 

Nemokamas mėginių paėmimas bei rezultato pristaymas.
Pasinaudojus šiuo pasiūlymu bei užsisakius vandens filtrus per 12 mėnesių, nuolaidą tyrimams 50%!
Užsisakykite

 

Tirtis vandenį gali visi suinteresuoti asmenys. Tarą skirtą vandens paėmimui aprūpinsime nemokamai.

Atliekamos analizės, jų kainos ir reikalavimai mėginių paėmimui

Papildomi vandens tyrmai, nurodytos kainos be PVM litais:

Eilės numeris Pilnas pavadinimas

Nustatomos analitės

Kaina Lt be PVM

Kaina Eur be PVM

Minimalus mėginio kiekis, tara

Papildomi reikalavimai

1.

Anijonai (4)

Bet kurie keturi anijonai iš šešių (F, Cl, NO2, NO3, SO4, Br)

33,00

9,55

0.1L P,S

Nėra

2.

Anijonai (2)

Bet kurie du anijonai iš šešių

25,00

7,24

0.1 L P, S

Nėra

3.

Anijonas (1)

Bet kuris vienas iš šešių

20,00

5,79

0.1 L P,S

Nėra

4.

Katijonai (4)

Bet kurie keturi iš šešių (Li,Na, NH4,K,Mg, Ca)

35,00

10,13

0.1 L P,S

Nėra

5.

Katijonai (2)

Bet kurie du iš šešių

25,00

7,24

0.1 L P,S

Nėra

6.

Katijonas (1)

Bet kuris vienas katijonas iš šešių

20,00

5,79

0.1 L P, S

Nėra

7.

Hidrokarbonatas (Šarmingumas)

HCO3 arba šarmingumas, išreikštas pageidaujamais vienetais

20,00

5,79

0.2 L P,S

Nėra

8.

Geležis

Fe2+, Fe3+, Fe bendra (fiksuotame mėginyje) Fe bendra bendra (nefiksuotame mėginyje)

22,00

6,37

0.3 L P,S

+3-5ml HCl 1:1

9.

Azotas bendras

Mineralinio ir organinio azoto suma

33,00

9,55

0.1 L P, S

Nėra

10.

Fosfatai

Fosfatai

25,00

7,24

0.1 L P,S

Nėra

11.

Fosforas bendras

Mineralinio ir organinio fosforo suma

26,00

7,53

0.1 L P,S

Nėra

12.

Boras

Boras

26,00

7,53

0.1 L P, S

Nėra

13.

Cianidai

Laisvi cianidai arba visų cianidų suma

58,00

16,79

0.5 L P, S

Atskiras butelis su fiksavimu

14.

Silicis

Silicis, išreikštas per Si, Si O2 arba H2Si O3

25,00

7,24

0.1 L P,S

Nėra

15.

Deguonis

Ištirpęs deguonis

20,00

5,79

0.1 L P,S

Spec. Buteliukas su reagentais fiksavimui paėmimo vietoje

16.

Sieros vandenilis

Sieros vandenilis ir sulfidai

20,00

5,79

0.1 L P,S

Spec. buteliukas su reagentais fiksavimui

17.

pH

Vandenilio [H+] jonų koncentracija

7,00

2,02

0.1 L P,S

Nėra

18.

Savitasis elekros laidis

Savitasis elektros laidis prie 25 arba 20oC

7,00

2,02

0.1 L P, S

Nėra

19.

Sausa liekana

Sausa liekana prie pasirinktos temperatūros (105,180,360, 450oC)

41,00

11,87

0.5L P,S

Nėra

20.

Skendinčios medžiagos

Skendinčios medžiagos

25,00

7,24

0.5 L P,S

Nėra

21.

Fizinės savybės

Vandens skonis, kvapas, spalva ir drumstumas (pagal formaziną)

58,00

16,79

0.25 L P,S

Nėra

22.

Permanganatinė oksidacija

Permanganatinė oksidacija (Permanganato skaičius)

25,00

7,24

0.1 L P,S

Nėra

23.

Cheminis deguonies suvartojimas

Cheminis deguonies suvartojimas (biochromatinė oksidacija)

37,00

10,71

0.1 L P,S

Užpildytas be oro

24.

Biocheminis deguonies suvartojimas

Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 arba 7 paras

41,00

11,87

0.3 L P,S

Nėra

25.

Fenolio indeksas

Fenolio indeksas (skaičius)

83,00

24,03

0.5 L S

Rudo stiklo buteliai

26.

Sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos

Anijoninės sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos

66,00

19,11

0.5 L S

Rudo stiklo buteliai

27.

Aromatinai angliavandeniliai

Benzenas, toluenas, etilbenzenas, o,m,p-ksilenai 1,3,5-trimetilbenzenas ir 1,2,4-trimetilbenzenas

91,00

26,35

0.1 L S

Rudo stiklo buteliukai, užpildyti be oro tarpo

28.

Benzino eilės angliavandeniliai

AA ir benzino eilės C6-C10 suma

95,00

27,51

0.1 L S

Rudo stiklo buteliukai, užpildyti be oro tarpo

29.

Dyzelino eilės angliavandeniliai

Dyzelino eilės angliavandenilų C10-C28

140,00

40,54

0.5 L S

Rudo stiklo buteliai

30.

Lengvieji angliavandeniliai

BEA ir DEA iš vieno mėginio

150,00

43,44

0.1 L S

Rudo stiklo buteliukai, užpildyti be oro tarpo

31.

Naftos produktų indeksas

Naftos produktų indeksas – angliavandenilių C10-C40

175,00

50,68

1.0 L S

Rudo stiklo butelis

32.

Halogeninti angliavandeniliai

Haloformai (chloroformas, bromoformas, dibromchlormetanas, bromdichlormetanas), 1,2-dichloretanas (DCA), TETRACHLORETENAS (PCE), trichloretenas (TCE)

180,00

52,13

0.1 L S

Rudo stiko buteliukai, užpildyti be oro tarpo

33.

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai

Flurantenas, benzo (b)fluorantenas, benzo (k)fluorantenas, benzo (a)pirenas, Benzo(ghi)perilenas, Indeno (123-cd)pirenas

190,00

55,02

1.0L S arba 100g

Vandeniui: Rudo stiko butelis

Gruntui: sandarus stiklinis buteliukas ar met. Biuksas

34.

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai

+Naflatenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracens, pirenas, benzo(a)antracenas,chrizenas,dibenzo(ah)antracenas

240,00

69,50

1.0L S arba 100g

Vandeniui: Rudo stiko butelis

Gruntui: sandarus stiklinis buteliukas ar met. Biuksas

35.

Naftos produktai svorio metodu

Naftos produktai svorio metodu grunto mėginiuose

70,00

20,27

100g

Sandarus stiklinis buteliukas ar met.biuksas

36.

Benzino eilės angliavandeniliai

Benzino eilės angliavandeniliai grunto mėginiuose

70,00

20,27

100g

Sandarus stiklinis buteliukas

37.

Naftos produktų indeksas

Naftos produktų indeksas grunto mėginiuose

170,00

49,23

100g

Sandarus stiklinis buteliukas ar met. biuksas

38.

Sunkieji metalai

Sunkieji metalai vandenyje ar grunte

25,00

7,24

50ml/50g

+0.25ml HNO3 (vanduo)

39.

Pesticidai

Pesticidai, pesticidų suma*

310,00

89,78

1.0L S

Nėra

*-Pesticidų analizė subrangos pagrindu atliekama Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje.

Tara mėginių paėmimui aprūpiname nemokamai.

Pristatymas taros bei paėmimas taros visoje Lietuvoje nemoakamas kai vandens tyrimų užsakymo vertė virš 150 Lt / 43,44 Eur.

 

Užsisakykite tyrimą dabar skambindami tel.: 8 612 91 400 ar pildydami užklausos formą mėginių pristatymo ir paėmimo kaina 40 Lt / 11,58 Eur.

 

Užklausos formoje nurodykite tyrimo numerį arba eilės numerius. Tuomet žinosime kokio vandens tyrimo pageidausite, bei susisieksime su jumis.

 

 

Užklausos forma

Prekė: Įmonėms vandens kokybės tyrimai

 

Žvaigždute* pažymėti laukai turi būti užpildyti

 
 
 
 
  
 
 

Last Updated: Trečiadienis, 13 lapkričio 2019 12:56

                                                                     Pirkite išsimokėtinai:    uno-lizingas-cmyk       moki-lizingas-snoro-lizingas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas